Årbog – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Publikationer > Årlige udgivelser > Årbog

Årbog

Titel: Københavns Universitets Årbog (udkom 1793-2006)
Sprog: Dansk
Beskrivelse: Omfattende historisk dokumentation af årets forskning, aktiviteter og statistiske oplysninger mv. på Københavns Universitet.
Indhold: Fælles beretning med årsberetninger fra rektoratet, konsistorium (nu bestyrelsen) og samarbejdsudvalg, akademiske forhold som æresdoktorer og doktorer mv., uddannelserne, de studerendes forhold, internationalt samarbejde og udveksling, økonomi, personaleforhold, nekrologer, bygninger og lokaler m.m. Dertil kommer fakulteternes (dekanernes) og institutter, museer og centres årsberetninger.
Versioner: Fra og med Årbog 1999 udkom universitetets årbog udelukkende i pdf-udgave distribueret på web og cd.
Historie: Københavns Universitets årbøger er en publikationsserie, der går tilbage til 1793, hvor en række publikationer begyndte at udkomme med mere eller mindre officiel status, og med et indhold af samme karakter som det, der frem til efter Anden Verdenskrig har udgjort hovedindholdet i årbogen. Således udkom i årene 1793-1801 Kiøbenhavns Universitets-Journal. Københavns Universitets række af officielle årbøger - eller årsberetninger - begynder med året 1864. Dog er det først med årbogen for det akademiske år 1875-76, der udkom i 1877, at rutinen med en årlig beretning for det netop forløbne år kan siges at være fast etableret. Det blev i 2007 besluttet at nedlægge Københavns Universitets årbog, og 2006-udgaven blev således den sidste i rækken.
Bestilling: Kan hentes i pdf-format i boksen til højre.